Assistance

Jesteśmy gotowi przybyć z pomocą przez całą dobę, 365 dni w roku. Uwolnimy Państwa od kłopotu związanego z naprawą samochodu zawsze, gdy nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

A. Awaria państwa samochodu, czyli:

 • każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego lub hydraulicznego, powodujący unieruchomienie pojazdu,
 • awaria świateł przednich, tylnych, kierunkowskazów, przednich wycieraczek i pasów bezpieczeństwa,
 • w wyłącznym zakresie usługi naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez wymianę koła zapasowego – uszkodzenie jednej opony pojazdu, pod warunkiem posiadania w pojeździe sprawnego koła zapasowego,
  zgubienie, uszkodzenie lub zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu kluczyka do
 • pojazdu,
 • w wyłącznym zakresie usługi naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez organizację i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa – brak paliwa,
 • w wyłącznym zakresie usługi naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez oczyszczenie zbiornika z niewłaściwego paliwa oraz organizację i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa – zastosowanie niewłaściwego paliwa.

B. Wypadek, czyli zdarzenie, które spowodowało unieruchomienie pojazdu lub uszkodzenie ciała na skutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, a także wywrócenia się pojazdu,
 • działania osób trzecich (m.in. akty wandalizmu, włamania),
 • pożaru lub wybuchu, wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.

Przyjedziemy tak szybko, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy podróżują Państwo w Polsce czy innym kraju europejskim. Postaramy się usunąć każdy rodzaj usterki. Odpowiedzialność z tytułu Volvo Assistance polega na spełnieniu na Państwa rzecz:
w przypadku awarii lub wypadku pojazdu – jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń Assistance, w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w opisie poszczególnych świadczeń:

B1. Pomoc techniczna

 • naprawimy pojazd na miejscu wystąpienia zdarzenia,
  doholujemy pojazd do najbliższego dealera Volvo,
 • zorganizujemy i pokryjemy koszty odbioru Państwa naprawionego już pojazdu,
 • sprowadzimy części zamienne (świadczenie to jest realizowane wyłącznie w razie awarii za granicą). Poniższe świadczenia nie mogą być łączone:
  organizacja i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacji podróży ubezpieczonego,
 • albo – organizacja i pokrycie kosztów transportu do hotelu i Państwa pobytu w hotelu w oczekiwaniu na naprawę pojazdu,
 • albo – zapewnienie i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego.

B2. Pomoc informacyjno – administracyjna

B2. Pomoc medyczna (organizowana w razie uszkodzenia ciała, którego doznali Państwo w wyniku zaistniałego poza RP wypadku pojazdu):

 • informację medyczną,
 • zorganizujemy przewóz medyczny,
 • zorganizujemy hospitalizację,
 • zorganizujemy wizytę bliskiej osoby,
 • zorganizujemy transport zwłok.

W razie wypadku zapewnimy Państwu pojazd zastępczy, pod warunkiem, że uszkodzony samochód został odholowany przez Volvo Assistance.
Przywileje w ramach Volvo Assistance obejmują nie tylko kierowcę, lecz także podróżujących autem pasażerów – w liczbie zgodnej z dowodem rejestracyjnym. Jedyny warunek korzystania z tych przywilejów to systematyczne serwisowanie samochodu, zgodnie z książką przeglądów.

 

Volvo Assistance
22 522 27 33

Zobacz również